Надскупчення Центавра

Надскупчення Центавра є найближчим великим надскупченням. На цій мапі позначені найяскравіші галактики (PGC – Principal Galaxies Catalogue) у цьому регіоні.  Надскупчення – достатньо помітне утворення у центрі мапи. Потрібно пам’ятати,що площина Чумацького Шляху перетинає цю частину неба,тому на будь-яких світлинах надскупчення Центавра присутня велика кількість зірок переднього плану.

Нижче наведено перелік основних скупчень галактик,що зосереджені у надскупченні Центавра.  Домінуючим є скупчення є A3526 ,відоме як скупчення Центавра. Його ступінь збагаченості у каталозі Abell дорівнює 0,хоча,мабуть,краще було б надати йому ступінь 1. На противагу йому A3565 є значно біднішим скупченням і слід розглядати його як клас 0. Окрім цього поруч із надскупченням Центавра розташоване скупчення Гідри (А 1060) і скупчення Косинця (A3627),яке дуже важко спостерігати крізь площину нашої галактики. Це скупчення може бути одним з найважливіших у найближчому всесвіті.

 1              2       3        4         5       6      7              

 Abell            Equatorial    Redshift  Distance  Rich  Notes            

 Number          Coordinates       z        Mly                            

                 RA       Dec                                              

 A1060         10 36.9  -27 32   .0114      160      1    Hydra cluster    

 A3526         12 48.9  -41 18   .0102      140      0    Centaurus cluster

 A3565         13 36.7  -33 58   .0111      155      1                     

 A3574         13 49.2  -30 18   .0148      205      0                     

 A3581         14 07.5  -27 01   .0218      300      0                     

 A3627         16 15.5  -60 54   .0145      200      1    Norma cluster

Далі – перелік іще деяких важливих галактичних груп у надскупченні Центавра. Зазвичай кожна з таких груп містить 10-20 великих галактик. Особливу зацікавленість викликає група NGC4709, велика група галактик, яка знаходиться безпосередньо позаду скупчення Центавра.

1              2       3        4         5       6      7              

 Group            Equatorial    Redshift  Distance  Rich  Notes            

 Name            Coordinates       z        Mly                            

                 RA       Dec                                              

ESO320-26      11 51.1  -38 27   .0090      125                            

NGC4304/IC3253 12 21.0  -35 10   .0083      115                            

NGC4373/IC3370 12 27.2  -39 20   .0095      130                            

NGC4709        12 49.0  -41 00   .0144      200                            

ESO507-25      12 51.0  -26 30   .0101      140                            

ESO443-24      13 01.8  -32 12   .0161      225                            

NGC4936        13 04.2  -30 20   .0100      140                            

ESO508-19      13 08.1  -23 44   .0091      125                            

NGC5011/5090   13 15.0  -43 30   .0106      145                            

NGC5044        13 15.1  -16 28   .0084      115                            

NGC5156/5064   13 17.9  -47 15   .0093      130                            

NGC5152        13 27.0  -29 42   .0135      185                            

NGC5419/5488   14 06.0  -33 42   .0134      185

Колонка 1: Номер / назва скупчення або групи.

Колонка 2: Пряме піднесення   для епохи 2000.

Колонка 3: Схилення  для епохи 2000.

Колонка 4: Червоний зсув скупчення.

Колонка 5: Відстань в мільйонах світлових років, за умови, що постійна Габбла становить 70  (км/с)/Мпк.

Колонка 6: Ступінь збагаченості скупчення (тільки для скупчень Abell).

Колонка 7: Додаткові назви і примітки.

І ще одна мапа надскупчення Центавра. На ній показані усі значні групи з наведеного вище переліку. Це надскупчення простягається вдалечінь від нас. A3581 є найбільш віддаленим і розташоване на відстані  300 мільйонів світлових років,хоча враховуючи відстань важко сказати чи воно дійсно є частиною надскупчення Центавра.

А3526 - скупчення Центавра

Скупчення Центавра A3526 – це найближче скупчення з каталогу Abell (до складу якого не включено скупчення Діви). Кількість галактик у ньому майже така ж сама,як і у скупченнях Діви та Гідри. Наступна світлина охоплює ділянку неба у 2 градуси зі скупченням у центрі. Незважаючи на тисячі зірок переднього плану найяскравіші галактики добре  помітні у вигляді численних білих краплин. Найяскравіша галактика – це NGC 4696,масивна еліптична галактика.

Нижче наведена мапа скупчення Центавра. Ця мапа показує положення 118 найяскравіших галактик в цьому кластері. Деякі з цих галактик насправді є фоновими, частиною окремого скупчення, яке лежить у 60 мільйонах світлових років позаду скупчення Центавра. Наприклад NGC 4709, яка є другою за яскравістю галактикою в цьому регіоні. Отож, мабуть, краще за все розглядати скупчення Центавра як два окремих скупчення,що проектуються одне на інше.

Наукове дослідження надскупчення Центавра.

Систематичне вивчення надскупчення Центавра почалося в 1980-х роках. da Costa, Numes, Pellegrini, Willmer, Chincarini та Cowan провели одне з перших великих досліджень галактик в районі Центавра (і Гідри),яке було опубліковане у статті у 1986 році та у іншій статті у 1987 році.

 

 

Незабаром дослідники помітили наявність набагато більшого надскупчення у 500 мільйонах  світлових років позаду надскупчення Центавра ( наприклад, Melnick і Moles у статті,опублікованій у 1987 році ). Воно має назву надскупчення Шеплі. В останні роки велика увага науковців зосереджена саме на цьому надскупченні,тому що воно є одним з найбільших і найщільніших надскупчень в межах одного мільярда світлових років.

 

 

Скупчення Центавра  (A3526) є найближчим великим галактичним скупченням,що знаходиться за скупченням Діви і воно вивчалося протягом декількох десятиліть ( гарним раннім прикладом є стаття  J. Dawe, R. Dickens і B. Peterson  1977 року ). Чи не найкраще дослідження скупчення Центавра було проведене  J. Lucey, M. Currie and R. Dickens у серії дописів (1.2,3) опублікованих у 1986 році. У їхній другій статті доведено,що скупчення Центавра складається з  двох частин,які накладаються одна на одну.

 

Скупчення Центавра також є потужним джерелом рентгенівських променів, як зазначалося, наприклад, у статті S. Allen і A .Fabian 1994 року,у якій вони навели рентгенівську мапу скупчення.

 

 

Наукові дослідження скупчення Центавра продовжуються,H. Jerjen і A.Dressler у 1997 році створили каталог галактик скупчення Центавра.

A3627 і полювання на Великого Атрактора

 

 

У 1987 році D. Burstein, R. Davies, A. Dressler, S. Faber, D.Lynden-Bell, R. Terlevich і G. Wegner у процесі вивчення швидкостей галактик у найближчому всесвіті в низці статей (1,2) опублікували свідчення того,що існує великомасштабний рух галактик в напрямку ділянки неба у сузір’ї Центавра. Вони назвали цей регіон Великим Атрактором. На жаль, місце розташування об’єкта,що притягує галактики, знаходиться близько до площини Чумацького Шляху та приховане від нас великою кількістю міжзоряного газу,пилу та зірок нашої галактики.

 

Праворуч – типова мапа швидкостей у найближчому всесвіті ( із Динаміки космічних потоків за авторством A. Dekel ). На ній показані швидкості галактик,близьких до галактичної площини. Наша галактика у центрі. Ліворуч розташована велика концентрація матерії,яка притягує до себе навколишні скупчення галактик.

 

Kraan-Korteweg, Woudt, Cayatte, Fairall, Balkowski та Henning у статті 1996 року доповіли,що у цьому регіоні існує велике скупчення галактик,яке раніше ігнорувалось. Це A3627 -  скупчення Косинця. Ретельне вивчення цього кластера показало, що воно є масивним скупчення галактик, подібним за масштабами  до скупчення Волосся Вероніки або Персея. Отже воно є найближчим із найбагатших скупчень і складається з тисяч галактик. A3627 не легко побачити,на ширококутних світлинах цього регіону зазвичай присутня лише величезна кількість зірок переднього плану.

Праворуч – типова мапа швидкостей у найближчому всесвіті ( із Динаміки космічних потоків за авторством A. Dekel ). На ній показані швидкості галактик,близьких до галактичної площини. Наша галактика у центрі. Ліворуч розташована велика концентрація матерії,яка притягує до себе навколишні скупчення галактик.

Ліворуч – фото завширки 2 градуси ділянки неба з центром на галактичному скупченні A3627,воно виявляє лише трохи більше,ніж самі зірки Чумацького Шляху. Але якщо ми нанесемо на зображення місця розташування сильних рентгенівських джерел (позначено зеленим) від ROSAT All-Sky Survey,нам відкриється структура скупчення  Косинця.

Це ще не кінець історії про Великий Атрактор. Хоча A3627 являє собою досить масивне скупчення галактик,воно не є достатньо масивним,щоб вплинути на рух такої великої кількості галактик навколо себе. Можливо,що існує ще одне велике скупчення ближче до площини нашої галактики,яке ще важче спостерігати. R. Kraan-Korteweg і P. Woudt повідомляють, що є сильне джерело радіохвиль (зване PKS1343-601) поза Чумацьким Шляхом,яке також може бути великим галактичним скупченням.